Izvještavanje | interEnergo
Interenergo Logo - Link zur Startseite

Izvještavanje

Novosti

  • U 2018. godini, Interenergo je kupio 100% udjela u društvu EKO-TOPLOTA energetika d.o.o. Preduzeće vrši usluge daljinskog grejanja i energetskih usluga.
     

  • U 2018. godini, Interenergo je kupio 90% udjela u društvu Lumbardhi GmbH, koja ima 100% udjela u Kelkos Sh.p.k. Kelkos posluje na Kosovu sa četiri hidroelektrane kojih nominalna snaga iznosi 31,5 MW.
     

  • U 2018. godini, g. Blaž Šterk je zamenio g. Antona Papeža na funkciji direktora Interenerga.

Godišnji izvještaji i brošure

U skladu sa mjerodavnim pravom Slovenije i Međunarodnim računovodstvenim standardima društvo Interenergo priprema godišnje izvještaje o poslovanju društva i grupe, koji odražavaju pravu i poštenu sliku financijske situacije te rezultata poslovanja matičnog društva i njegovih zavisnih preduzeća.