Trgovina | interEnergo
Interenergo Logo - Link zur Startseite

Trgovina

Trgovina električnom energijom

Kao deo mreže licenciranih kompanija, na kratkoročnom i dugoročnom periodu prodajemo električnu energiju na veleprodajnim tržištima.

Na ovaj način doprinosimo pouzdanom i konkurentnom snabdevanju električnom energijom širom Evrope.

Širom Evrope

Interenergo trenutno posluje na 12 međunarodnih berza energije prisutan je u 17 država što našim trgovcima omoguća neophodnu fleksibilnost za prenos energije tamo gdje je to najpotrebnije.

Trgovina

Da bi mogli da obstanemo ispred tržišta i stvaramo dodatnu vrijednost neprestano nadograđujemo naše poslovne procese i ulažemo u napredne IT infrastrukture, što našim trgovcima omogućuje kvalitetno odlućivanje koje je u skladu s našim procjenama rizika.

Snabdijevanje kvalifikovanih kupaca

Od 01.01.2015. godine svi krajnji kupci električne energije su dobili status kvalifikovanih kupaca te imaju pravo na slobodan izbor svog snabdjevača.

Interenergo d.o.o. Sarajevo, je nosilac dozvole-licence za obavljanje djelatnosti snabdijevanja električnom energijom izdanom od strane FERK-a, koja uključuje: kupovinu radi prodaje električne energije kupcima, uključujući preprodaju električne energije, obradu obračunskih elemenata radi isporuke električne energije, obračun potrošnje električne energije, ispostavu računa kupcima i naplatu obračunate električne energije za svako obračunsko mjesto potrošnje električne energije. 

Na otvorenome tržištu električne energije Interenergo d.o.o. Sarajevo ima ulogu da snabdijeva krajnje kupce koji su ga na otvorenome tržištu izabrali kao snabdjevača električne energije.

Krajnji kupci električne energije iz kategorije potrošnje domaćinstvo i ostala potrošnja na 0,4 kV (mala preduzeća i komercijalni kupci), koji nisu odabrali snabdjevača imaju pravo na snabdijevanje električnom energijom od javnog snabdjevača.

Kada odabrani snabdjevač prestane da vrši snabdijevanje kvalifikovanog kupca električnom energijom (zbog stečaja ili likvidacije snabdjevača koji ga je do tada snabdijevao, isteka ili oduzimanja dozvole-licence snabdjevaču koji ga je snabdijevao i kada kupac ne nađe novoga snabdjevača koji će ga snabdijevati nakon prestanka ugovora o snabdijevanju sa postojećim snabdjevačem — osim ako je prestanak ugovora posljedica neplaćanja isporučene električne energije), tada obavezu snabdijevanje kvalifikovanog kupca u periodu ne dužem od 60 dana preuzima rezervni snabdjevač.

Javne i rezervne snabdjevače u FBiH imenuje Vlada FBiH

 

VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA KUPCE ELEKTRIČNE ENERGIJE

INTERENERGO D.O.O. Sarajevo je donijelo odluku da do daljeg ne učestvuje u procesu snabdijevanja kvalifikovanih kupaca električne energije. Razlog za ovu odluku je tehničke prirode. Naši potencijalni kupci će na vrijeme biti obaviješteni o početku snabdijevanja električnom energijom kupaca.

Snabdijevanje električnom energijom krajnjih kupaca u Federaciji Bosne i Hercegovine je definisano važećom zakonskom regulativom, i to:

1.    Zakon o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13),

2.    Pravilniku o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača (“Službene novine Federacije BiH” broj 89/14),

3.    Opšti uslovi za isporuku električne energije (“Službene novine Federacije BiH” broj 89/14), 

4.    Pravilnik o metodologiji za izračunavanje naknada za priključenje i definisanje rokova i uslova za priključak na distributivnu mrežu (“Službene novine Federacije BiH” broj 89/14),

5.    Metodologija za utvrđivanje cijena usluge rezervnog snabdjevača u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” broj 89/14),

6.    Pravilnik o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača (“Službene novine Federacije BiH” broj 89/14),

7.    Metodologija za utvrđivanje količine i cijene za obračun električne energije po osnovu neovlaštene potrošnje (“Službene novine Federacije BiH” broj 89/14).

 

Cijena električne energije koju plaćaju krajnji kupci bi trebala pokrivati sljedeče troškove:

 • trošak nabavke električne energije, troškove obezbjeđenja garantovanosti isporuke, troškove obezbjeđenja prekograničnih kapaciteta, troškove vezane za rizik poslovanja (iznos ovih troškova slobodno formiraju snabdjevači — izuzev usluga javnog snabdjevanja),
 • trošak mrežarine za prenosnu i distributivnu mrežu (koji snabdjevač plaća distributeru, njihova visina je u nadležnosti regulatornih komisija),
   
 • trošak naknade za obnovljive izvore (koji snabdjevač plaća Operatoru za obnovljive izvore i efikasnu kogeneraciju).

 

Osnovni kriterij za određivanje kategorija kupaca su naponski nivo i grupa potrošnje, te su kupci električne energije podijeljeni u sljedeče kategorije:

 • kupci priključeni na 110 kV i više,
   
 • kupci priključeni na 35 kV,
   
 • kupci priključeni na 10 kV,
   
 • kupci priključeni na 0,4 kV.
   
 • Kupci priključeni na naponski nivo 0,4 kV su podijeljeni u sljedeče kategorije.
   
 • domaćinstva (I tarifna grupa — jednotarifno brojilo i II tarifna grupa — dvotarifno brojilo),
   
 • javna rasvjeta,
   
 • ostala potrošnja (I tarifna grupa - kupci sa mjerenjem snage, II tarifna grupa — kupci bez mjerenja snage, III tarifna grupa — jednotarifno brojilo (jaslice, vrtići, domovi za smještaj djece i staraca,...), IV tarifna grupa — dvotarifno brojilo (jaslice, vrtići, domovi za smještaj djece i staraca,...).

Tarifni stavovi za korisnike distributivnog sistema (snabdjevače) u Federaciji BiH su određeni odlukama FERK-a, i ove troškove snabdjevači plaćaju Operatorima distributivnog sistema (ODS).

a)    Tarifni stavovi za korisnike distributivnog sistema Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo sa primjenom od 01.01.2015. godine su:

 

b)    Tarifni stavovi za korisnike distributivnog sistema Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar sa primjenom od 01.01.2015. godine su:

Za sve dodatne informacije o tome kako odabrati Interenergo d.o.o. Sarajevo kao snabdjevača električnom energijom, kao i za sve druge informacije u vezi tržišta električne energije, kupci se mogu obratiti u prostorije društva u Sarajevu u ulici Fra Anđela Zvizdovića 1, zgrada Unitica, kula A, IV sprat, radno vrijeme je od 08-16 sati svaki dan osim subote i nedelje, telefon: 033/296-611, 033/296-613, fax: 033/296-559, mail: midhat.hadzijusufovic@interenergo.ba. 

Poštovani kupci, U nastavku su najčešće postavljana pitanja u vezi otvaranja tržišta električne energije. Nadamo se da će Vam pomoći da shvatite Vaša prava kao kupci električne energije i da odaberete za Vas najpogodnijeg snabdjevača.

 1. Operator distributivnog sistema (ODS) i snabdjevač
  Operator distributivnog sistema je elektroprivredna kompanija koja posjeduje licencu-dozvolu za djelatnost distribucije i nadležna je za pogon, upravljanje, održavanje, izgradnju i razvoj elektrodistributivne mreže i priključivanje novih kupaca električne energije. Ukratko, ODS upravlja distributivnom mrežom na čijem području djelovanja se nalazite. To je kompanija koja je odgovorna za sigurnu isporuku električne energije do krajnjeg kupca. Oni za svoj rad od krajnjih kupaca (posredstvom snabdjevača) naplačuju trošak prenosa i distribucije električne energije (tzv. mrežarinu). 
  Snabdjevač je pravno lice koje posjeduje dozvolu-licencu nadležnog regulatornog tijela za obavljanje djelatnosti snabdijevanja električnom energijom. Snabdjevač za Vas nabavlja električnu energiju i isporučuje Vam je putem distributivne mreže.
   
 2. Izbor snabdjevača i promjena snabdjevača
  Otvaranjem tržišta kupci su dobili mogučnost da zadrže staroga snabdjevača ili da izaberu novoga.  To znači da ćete imati mogućnost da odlučite od kojeg ćete snabdjevača nabavljati električnu energiju i da izaberete onu ponudu za snabdijevanje električnom energijom koja Vam, po Vašem mišljenju, najbolje odgovara.
  To znači da Vaš sadašnji snabdjevač nije više i Vaš jedini izbor, te da nemate obavezu da ga zadržite.Vi imate pravo uvida u cjenovnu politiku snabdjevača, kvalitet i nivo usluga koji Vam pruža.  Promjenom snabdjevača, priključak na elektro mrežu se ne mijenja i ostajete priključeni na istu distributivnu mrežu. Vaš odabrani snabdjevač za Vas nabavlja električnu energiju i kupci njemu plaćaju električnu energiju. Procedure promjene snabdjevača su precizno i jasno definisane postojećom regulativom. Svaki snabdjevač je dužan da Vas informiše o proceduri promjene snabdjevača. Napominjemo da niste u obavezi promijeniti snabdjevača ako ne želite i ako ste zadovoljni sadašnjim. Vaš sadašnji snabdjevač ima obavezu pružanja univerzalne usluge (univerzalna usluga znači dio javne usluge kojom se garantuje priključak i snabdijevanje po razumnim i transparentnim cijenama koje su pod kontrolom Regulatorne komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine — FERK).
   
 3. Javni i rezervni snabdjevač
  Javni snabdjevač je snabdijevač koji ima obavezu snabdijevanja kvalifikovanog kupca kada on ne odabere svog snabdjevača na tržištu električne energije na način i pod uslovima koje je propisao FERK.
  Rezervni snabdjevač je snabdjevač koji ima obavezu da kvalifikovanog kupca snabdijeva električnom energijom u slučajevima kada odabrani snabdjevač prestane da vrši snabdijevanje kvalifikovanog kupca električnom energijom.
  Javne snabdjevače i rezervne snabdjevače imenuje Vlada Federacije BiH.
   
 4. Detaljne informacije
  Sve informacije vezano za otvaranje tržišta električne energije i postupku promjene snabdjevača, Vi možete dobiti kod snabdjevača i Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH.