Rukovodstvo | interEnergo
Interenergo Logo - Link zur Startseite

Rukovodstvo

Direktor

 

Blaž Šterk

Blaž Šterk je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Između 2001. i 2005. godine radio je kao konsultant u KPMG-u. Nastavio je karijeru u kompaniji Poteza, gdje je dvije godine vodio odjel za poslovne finansije. Pridružio se Interenergu 2007. godine, gde je obavio brojne menadžerske uloge. Od 2018. godine je i jedan od direktora kompanije.

Direktor

 
Christian Schwarz
Christian Schwarz je zaposlen u energetskoj grupi Kelag od 2003. godine. Od akvizicije društva grupi Kelag 2009. godine, obavlja i funkciju direktora društva Interenergo. U grupi Kelag je zadužen za obavljanje vodeće funkcije odjela za trgovinu, razvoj poslovanja i spajanja i nabavke (M&A).

Prokuristi

Jože Bajuk
Alfred Fürst

Marcus Stormanns
Ingo Preiss

Nadzorni odbor

Dipl.-Kfm. Armin Wiersma
Danny Güthlein
Bernd Neuner

Prokuristi

Jože Bajuk
Alfred Fürst

Marcus Stormanns
Ingo Preiss

Nadzorni odbor

Dipl.-Kfm. Armin Wiersma
Danny Güthlein
Bernd Neuner