Interenergo Logo - Link zur Startseite

Usaglašenost poslovanja

Djelatnost u skladu sa zakonom

Djelatnost u skladu sa zakonom - to je maksimum naše aktivnosti i naše poduzetničke kulture. Interenergo i njegovo matično društvo Kelag preduzimaju mjere, kako bi osigurale usklađenost s pravnim okvirom, internim smjernicama i etičkim standardima. Sistem usklađenosti na nivou cijele Grupe ima za cilj povećati svjesnost uprave i zaposlenika o pravnim opasnostima, tako da je vjerovatnost kršenja zakona u Interenergu i njegovim podružnicama svedena na najniži mogući nivo i time je trajno očuvana vrijednost društva. Za nas usklađenost znači i pridržavanje etičkih principa koji se primjenjuju na našu Grupu i koje smo dobrovoljno prihvatili.

Sistem upravljanja usklađenosti (CMS) društva Kelag i njegovih podružnica od 2014. godine certificiran je prema ONR 192050, a od 2016. i prema ISO 19600 : Austrijskim standardima — Fair Business Compliance Certificate.

Ovlašteni CMS se sastoji iz sljedećih područja rizika saglasnosti: antikorupcijsko pravo, pravo zaštite podataka, pravo zaštite tržišne konkurencije, UWG (Zakon protiv nepoštene konkurencije) i pravo javne nabavke. Certifikat potvrđuje da je nositelj certifikata implementirao efikasan CMS koji obuhvata navedena područja saglasnosti rizika i ispunjava zahtjeve referentnog dokumenta. Godišnju reviziju vrši Austrian Standards plus GmbH.