Snabdijevanje kvalifikovanih kupaca

Snabdijevanje kvalifikovanih kupaca

Od 01.01.2015. godine svi krajnji kupci električne energije su dobili status kvalifikovanih kupaca te imaju pravo na slobodan izbor svog snabdjevača.

Interenergo d.o.o. Sarajevo, je nosilac dozvole-licence za obavljanje djelatnosti snabdijevanja električnom energijom izdanom od strane FERK-a, koja uključuje: kupovinu radi prodaje električne energije kupcima, uključujući preprodaju električne energije, obradu obračunskih elemenata radi isporuke električne energije, obračun potrošnje električne energije, ispostavu računa kupcima i naplatu obračunate električne energije za svako obračunsko mjesto potrošnje električne energije. 

Na otvorenome tržištu električne energije Interenergo d.o.o. Sarajevo ima ulogu da snabdijeva krajnje kupce koji su ga na otvorenome tržištu izabrali kao snabdjevača električne energije.

Krajnji kupci električne energije iz kategorije potrošnje domaćinstvo i ostala potrošnja na 0,4 kV (mala preduzeća i komercijalni kupci), koji nisu odabrali snabdjevača imaju pravo na snabdijevanje električnom energijom od javnog snabdjevača.

Kada odabrani snabdjevač prestane da vrši snabdijevanje kvalifikovanog kupca električnom energijom (zbog stečaja ili likvidacije snabdjevača koji ga je do tada snabdijevao, isteka ili oduzimanja dozvole-licence snabdjevaču koji ga je snabdijevao i kada kupac ne nađe novoga snabdjevača koji će ga snabdijevati nakon prestanka ugovora o snabdijevanju sa postojećim snabdjevačem – osim ako je prestanak ugovora posljedica neplaćanja isporučene električne energije), tada obavezu snabdijevanje kvalifikovanog kupca u periodu ne dužem od 60 dana preuzima rezervni snabdjevač.

Javne i rezervne snabdjevače u FBiH imenuje Vlada FBiH.

 

VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA KUPCE ELEKTRIČNE ENERGIJE

INTERENERGO D.O.O. Sarajevo je donijelo odluku da do daljeg ne učestvuje u procesu snabdijevanja kvalifikovanih kupaca električne energije. Razlog za ovu odluku je tehničke prirode. Naši potencijalni kupci će na vrijeme biti obaviješteni o početku snabdijevanja električnom energijom kupaca.
Achtung! Sie verwenden einen veralteten Browser (Internet Explorer 6) mit Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Bitte aktualisieren Sie ihren Browser oder benutzen Sie einen Alternativbrowser.

Achtung! Sie verwenden einen veralteten Browser (Internet Explorer 6) mit Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können. Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können

Trennlinie
Copyright 2016 Interenergo d.o.o. | Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija | Tel: 01 6203 700