ELEMENTI ZA FORMIRANJE CIJENA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Cijena električne energije koju plaćaju krajnji kupci bi trebala pokrivati sljedeče troškove:

- trošak nabavke električne energije, troškove obezbjeđenja garantovanosti isporuke, troškove obezbjeđenja prekograničnih kapaciteta, troškove vezane za rizik poslovanja (iznos ovih troškova slobodno formiraju snabdjevači – izuzev usluga javnog snabdjevanja),

- trošak mrežarine za prenosnu i distributivnu mrežu (koji snabdjevač plaća distributeru, njihova visina je u nadležnosti regulatornih komisija),

- trošak naknade za obnovljive izvore (koji snabdjevač plaća Operatoru za obnovljive izvore i efikasnu kogeneraciju).

 
Achtung! Sie verwenden einen veralteten Browser (Internet Explorer 6) mit Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Bitte aktualisieren Sie ihren Browser oder benutzen Sie einen Alternativbrowser.

Achtung! Sie verwenden einen veralteten Browser (Internet Explorer 6) mit Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können. Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können

Trennlinie
Copyright 2016 Interenergo d.o.o. | Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija | Tel: 01 6203 700