INFORMISANJE KUPACA

Za sve dodatne informacije o tome kako odabrati Interenergo d.o.o. Sarajevo kao snabdjevača električnom energijom, kao i za sve druge informacije u vezi tržišta električne energije, kupci se mogu obratiti u prostorije društva u Sarajevu u ulici Fra Anđela Zvizdovića 1, zgrada Unitica, kula A, IV sprat, radno vrijeme je od 08-16 sati svaki dan osim subote i nedelje, telefon: 033/296-611, 033/296-613, fax: 033/296-559, mail: midhat.hadzijusufovic@interenergo.ba. 

Poštovani kupci, U nastavku su najčešće postavljana pitanja u vezi otvaranja tržišta električne energije. Nadamo se da će Vam pomoći da shvatite Vaša prava kao kupci električne energije i da odaberete za Vas najpogodnijeg snabdjevača.

1.    Operator distributivnog sistema (ODS) i snabdjevač
Operator distributivnog sistema je elektroprivredna kompanija koja posjeduje licencu-dozvolu za djelatnost distribucije i nadležna je za pogon, upravljanje, održavanje, izgradnju i razvoj elektrodistributivne mreže i priključivanje novih kupaca električne energije. Ukratko, ODS upravlja distributivnom mrežom na čijem području djelovanja se nalazite. To je kompanija koja je odgovorna za sigurnu isporuku električne energije do krajnjeg kupca. Oni za svoj rad od krajnjih kupaca (posredstvom snabdjevača) naplačuju trošak prenosa i distribucije električne energije (tzv. mrežarinu). 
Snabdjevač je pravno lice koje posjeduje dozvolu-licencu nadležnog regulatornog tijela za obavljanje djelatnosti snabdijevanja električnom energijom. Snabdjevač za Vas nabavlja električnu energiju i isporučuje Vam je putem distributivne mreže.

2.    Izbor snabdjevača i promjena snabdjevača
Otvaranjem tržišta kupci su dobili mogučnost da zadrže staroga snabdjevača ili da izaberu novoga.  To znači da ćete imati mogućnost da odlučite od kojeg ćete snabdjevača nabavljati električnu energiju i da izaberete onu ponudu za snabdijevanje električnom energijom koja Vam, po Vašem mišljenju, najbolje odgovara.
To znači da Vaš sadašnji snabdjevač nije više i Vaš jedini izbor, te da nemate obavezu da ga zadržite.Vi imate pravo uvida u cjenovnu politiku snabdjevača, kvalitet i nivo usluga koji Vam pruža.  Promjenom snabdjevača, priključak na elektro mrežu se ne mijenja i ostajete priključeni na istu distributivnu mrežu. Vaš odabrani snabdjevač za Vas nabavlja električnu energiju i kupci njemu plaćaju električnu energiju. Procedure promjene snabdjevača su precizno i jasno definisane postojećom regulativom. Svaki snabdjevač je dužan da Vas informiše o proceduri promjene snabdjevača. Napominjemo da niste u obavezi promijeniti snabdjevača ako ne želite i ako ste zadovoljni sadašnjim. Vaš sadašnji snabdjevač ima obavezu pružanja univerzalne usluge (univerzalna usluga znači dio javne usluge kojom se garantuje priključak i snabdijevanje po razumnim i transparentnim cijenama koje su pod kontrolom Regulatorne komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK).

3.    Javni i rezervni snabdjevač
Javni snabdjevač je snabdijevač koji ima obavezu snabdijevanja kvalifikovanog kupca kada on ne odabere svog snabdjevača na tržištu električne energije na način i pod uslovima koje je propisao FERK.
Rezervni snabdjevač je snabdjevač koji ima obavezu da kvalifikovanog kupca snabdijeva električnom energijom u slučajevima kada odabrani snabdjevač prestane da vrši snabdijevanje kvalifikovanog kupca električnom energijom.
Javne snabdjevače i rezervne snabdjevače imenuje Vlada Federacije BiH.

4.    Detaljne informacije
Sve informacije vezano za otvaranje tržišta električne energije i postupku promjene snabdjevača, Vi možete dobiti kod snabdjevača i Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH.

 
Achtung! Sie verwenden einen veralteten Browser (Internet Explorer 6) mit Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Bitte aktualisieren Sie ihren Browser oder benutzen Sie einen Alternativbrowser.

Achtung! Sie verwenden einen veralteten Browser (Internet Explorer 6) mit Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können. Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können

Trennlinie
Copyright 2016 Interenergo d.o.o. | Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija | Tel: 01 6203 700