KATEGORIJE KUPACA

Osnovni kriterij za određivanje kategorija kupaca su naponski nivo i grupa potrošnje, te su kupci električne energije podijeljeni u sljedeče kategorije:

- kupci priključeni na 110 kV i više,

- kupci priključeni na 35 kV,

- kupci priključeni na 10 kV,

- kupci priključeni na 0,4 kV.

- Kupci priključeni na naponski nivo 0,4 kV su podijeljeni u sljedeče kategorije.

- domaćinstva (I tarifna grupa – jednotarifno brojilo i II tarifna grupa – dvotarifno brojilo),

- javna rasvjeta,

- ostala potrošnja (I tarifna grupa - kupci sa mjerenjem snage, II tarifna grupa – kupci bez mjerenja snage, III tarifna grupa – jednotarifno brojilo (jaslice, vrtići, domovi za smještaj djece i staraca,...), IV tarifna grupa – dvotarifno brojilo (jaslice, vrtići, domovi za smještaj djece i staraca,...). 

 
Achtung! Sie verwenden einen veralteten Browser (Internet Explorer 6) mit Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Bitte aktualisieren Sie ihren Browser oder benutzen Sie einen Alternativbrowser.

Achtung! Sie verwenden einen veralteten Browser (Internet Explorer 6) mit Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können. Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können

Trennlinie
Copyright 2016 Interenergo d.o.o. | Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija | Tel: 01 6203 700