ZAKONSKA REGULATIVA

Snabdijevanje električnom energijom krajnjih kupaca u Federaciji Bosne i Hercegovine je definisano važećom zakonskom regulativom, i to:

1.    Zakon o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13),

2.    Pravilniku o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača (“Službene novine Federacije BiH” broj 89/14),

3.    Opšti uslovi za isporuku električne energije (“Službene novine Federacije BiH” broj 89/14), 

4.    Pravilnik o metodologiji za izračunavanje naknada za priključenje i definisanje rokova i uslova za priključak na distributivnu mrežu (“Službene novine Federacije BiH” broj 89/14),

5.    Metodologija za utvrđivanje cijena usluge rezervnog snabdjevača u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” broj 89/14),

6.    Pravilnik o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača (“Službene novine Federacije BiH” broj 89/14),

7.    Metodologija za utvrđivanje količine i cijene za obračun električne energije po osnovu neovlaštene potrošnje (“Službene novine Federacije BiH” broj 89/14).

 
Achtung! Sie verwenden einen veralteten Browser (Internet Explorer 6) mit Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Bitte aktualisieren Sie ihren Browser oder benutzen Sie einen Alternativbrowser.

Achtung! Sie verwenden einen veralteten Browser (Internet Explorer 6) mit Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können. Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können

Trennlinie
Copyright 2016 Interenergo d.o.o. | Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija | Tel: 01 6203 700