Začetek | interEnergo
Interenergo Logo - Link zur Startseite

Investicije v obnovljive vire

Gradimo in obnavljamo hidroelektrarne, vetrne elektrarne in sončne elektrarne.

Prodaja in storitve

Energetsko pogodbeništvo (ESCO storitve)

Pred kratkim smo začeli nuditi tehnične izboljšave stavb in industrijskih objektov. Na ta način pomagamo njihovim lastnikom privarčevati energijo.

Trgovanje

Trgujemo z električno energijo v srednji in jugovzhodni Evropi.

O Nas

Interenergo je mednarodna energetska družba s sedežem v Ljubljani.

Vlagamo v obnovljive vire energije

Naši temeljni dejavnosti sta trgovanje z električno energijo in vlaganje v izgradnjo energetskih objektov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov.

Na mednarodnih energetskih trgih delujemo od leta 2007. Od leta 2009 smo del avstrijske skupine Kelag, ki spada med vodilne energetske družbe na področju obnovljivih virov energije v srednji Evropi.