Letno poročilo 2018 | InterEnergo
Interenergo Logo - Link zur Startseite

Letno poročilo 2018

Energetske trende pretvarjamo v pametno rast in vpeljujemo inovativne

rešitve za zagotavljanje velike vrednosti za deležnike.

Poudarki leta 2018

Highlights 2018

Beseda vodstva

"Zavedamo se, da je človeški kapital največje in najpomembnejše sredstvo družbe, ki ga sicer finančni izkazi ne vrednotijo. Smo samozavestni in na tem področju močni, saj družbo sestavljajo ljudje, ki so izjemni strokovnjaki na svojih področjih."

 

Christian Schwarz in Blaž Šterk, vodstvo družbe  

Naše dejavnosti

Naši trije ključni stebri ostajajo trgovanje, investicije in proizvodnja ter energetske storitve. V preteklem letu smo skozi te dejavnosti ponovno ustvarili visoko dodano vrednost za naše deležnike.