Trgovanje z energijo

Z električno energijo trgujemo v srednji in jugovzhodni Evropi

Skupina Interenergo izvaja dejavnost trgovanja na veleprodajnem in tudi maloprodajnem trgu. Za uspešno opravljanje dejavnosti je družba ustvarila učinkovito mrežo družb s potrebnimi dovoljenji in licencami. S svojimi tržnimi dejavnostmi družba prispeva k varni in učinkoviti preskrbi z električno energijo na ciljnih trgih.
Achtung! Sie verwenden einen veralteten Browser (Internet Explorer 6) mit Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Bitte aktualisieren Sie ihren Browser oder benutzen Sie einen Alternativbrowser.

Achtung! Sie verwenden einen veralteten Browser (Internet Explorer 6) mit Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können. Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können

Trennlinie
Copyright 2015 Interenergo d.o.o. | Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija | Tel: 01 6203 700