Interenergo Logo - Link zur Startseite
/domov.html

Nova Gorica

Nova Gorica

Področje tehnične rešitve:

razsvetljava

Vrsta rešitve:

učinkovita zunanja LED razsvetljava

Letni finančni prihranek sistema:

285.000 EUR, 75 %

Letni prihranek energije:

2.000 MWh

O projektu

Projekt prenove celotne javne razsvetljave v Novi Gorici je do sedaj največji projekt javno-zasebnega partnerstva (JZP) na področju LED razsvetljave v Sloveniji. Zastarele in neučinkovite obstoječe svetilke smo zamenjali s 3.900 LED svetilkami, ki s samodejnim prilagajanjem zagotavljajo optimalno osvetlitev javnih površin. Nove svetilke v primerjavi s starimi potrebujejo bistveno manj vzdrževanja, kar prinaša nižje stroške. Občina je z novimi svetilkami zmanjšala svetlobno onesnaženje in pridobila okoljsko varnejšo javno razsvetljavo. Svetilke so ustvarile prijetnejše bivalno okolje in urejeno zunanjo podobo, saj imajo poenoten standard osvetlitve. Gre tudi za naložbo v prihodnost, saj so svetilke primerne za upravljanje v okviru pametnega mesta. Hkrati s prenovo je nastal tudi urejen kataster občinske javne razsvetljave, zagotovljeno pa je tudi izvajanje energetskega monitoringa.