Interenergo Logo - Link zur Startseite

Lastništvo

Interenergo Skupina

Za dolgoročen razvoj vsake družbe so pomembni močni temelji.

Skupina Interenergo je od leta 2009 del avstrijske skupine Kelag, ki se uvršča med vodilne energetske družbe na področju obnovljivih virov energije v srednji Evropi in predstavlja kompetenčni center za hidroelektrarne v mednarodni skupini RWE.

Lastništvo

Interenergo je torej del skupine, ki je v srednji Evropi eden večjih proizvajalcev električne energije iz vseh vrst obnovljivih virov.

Poleg poslovnih modelov skupina Kelag zasleduje pomembne trende prihodnosti in svojemu poslovnemu modelu dodaja rešitve na področju digitalizacije, elektromobilnosti in pametnih tehnologij.