Interenergo Logo - Link zur Startseite

Skladnost poslovanja

Delovanje v skladu z zakonom

Delovanje v skladu z zakonom — to je načelo našega delovanja in naše podjetniške kulture. Podjetje Interenergo je skupaj s svojo matično družbo zavezan sprejemati ukrepe za zagotavljanje skladnosti s pravnim okvirom ter internimi smernicami in etičnimi standardi. Cilj sistema usklajevanja za celotno Skupino je povečati ozaveščenost vodstva in zaposlenih o pravnih nevarnostih, da je verjetnost kršitev v podjetju Interenergo in njegovih odvisnih družbah čim nižja, s čimer trajnostno varujemo vrednost podjetja. Za nas skladnost pomeni tudi spoštovanje etičnih načel, ki veljajo za našo Skupino in k spoštovanju katerih smo se prostovoljno zavezali.

Sistem za upravljanje skladnosti (CMS) podjetja Kelag in njegovih podružnic je od leta 2014 certificiran v skladu z ONR 192050, od leta 2016 pa tudi v skladu z ISO 19600: Austrian Standards — Fair Business Compliance Certificate.

Certificirani CMS v bistvu zajema naslednja področja tveganja na področju skladnosti: protikorupcijska zakonodaja, zakonodaja o varstvu podatkov, protimonopolna zakonodaja, UWG (zakon proti nelojalni konkurenci) in zakonodaja o javnih naročilih. Certifikat potrjuje, da imetnik certifikata izvaja učinkovit CMS, ki vključuje navedena področja tveganja na področju skladnosti in izpolnjuje zahteve referenčnega dokumenta. Revizijo na letni ravni opravi podjetje Austrian Standards plus GmbH.