Interenergo Logo - Link zur Startseite
/domov.html

Naši sistemi

Naši sistemi

Zanesljiva dobava toplote

Naši sistemi številne odjemalce oskrbujejo s toplotno energijo ter v lokalnem okolju zagotavljajo zanesljivo in cenovno ugodno toplotno energijo brez negativnih vplivov na okolje.

 

Upravljanje daljinskih sistemov za ogrevanje ter oskrbo s toplotno energijo izvajajo družbe za energetske storitve, ki so del skupine Interenergo.

DOLB sistem Lenart sestavljata kotel na lesno biomaso in kotel na olje, katerih skupna inštalirana moč je 7 MW. Toplovodno omrežje je trenutno dolgo okoli 5 km. Sistem letno dobavlja okoli 7.400 MWh toplotne energije za 500 uporabnikov v občini, med katerimi so individualna gospodinjstva, večstanovanjske stavbe in javne stavbe. Sistem v občini Lenart zagotavlja varno, ugodno in okolju prijazno dobavo toplotne energije.
 


MOČ KOTLA: 7,0 MW 
LETNI PRIHRANEK ENERGIJE: 200 MWh* 
LETNI PRIHRANEK CO₂: 1.2 mio ton

Tarifni cenik

Sistemska obratovalna navodila

Načrt toplovodnega omrežja

* Izračunano v primerjavi z uporabo ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO).

Toplovodno omrežje v občini Moravče je dolgo več kot 1000 m. Sistem DOLB se nahaja pod sodobno montažno zgradbo vrtca, ki je izvedena kot lesen pasivni objekt. Sistem ima dva kotla na lesno biomaso, katerih skupna moč znaša 1250 kW. Sistem proizvede okoli 1.512 MWh toplotne energije letno in pokriva potrebe večjega dela naselja. Kotlovnica je v lokalnem okolju izrednega pomena, ne le za zasebne uporabnike, ampak tudi za javne stavbe kot so šola, vrtec, kulturni dom in občinska stavba.
 


MOČ KOTLA: 1,25 MW
LETNI PRIHRANEK ENERGIJE: 37 MWh*
LETNI PRIHRANEK CO₂: 210 tisoč ton

Tarifni cenik

Sistemska obratovalna navodila

Načrt toplovodnega omrežja

* Izračunano v primerjavi z uporabo ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO).

Toplovodno omrežje v občini Semič je trenutno dolgo več kot 3.000 m in ima potencial oskrbovanja več kot 80 gospodinjstev v občini. DOLB Semič je umeščena v lokalni prostor tako, da mu zagotavlja čist in zanesljiv vir ogrevanja, ki lokalnim prebivalcem omogoča ekonomsko bolj prijazen način ogrevanja. Kotlovnico sestavljata dva kotla, ki imata skupno moč 1,85 MW.
 

 

MOČ KOTLA: 1,85 MW 
LETNI PRIHRANEK ENERGIJE: 40 MWh*
LETNI PRIHRANEK CO₂: 230 tisoč ton

Tarifni cenik

Sistemska obratovalna navodila

Načrt toplovodnega omrežja

* Izračunano v primerjavi z uporabo ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO).