interEnergo Logo - Link to homepage

Trgovanje

Trgovanje z električno energijo

Kot del mreže licenciranih družb kratkoročno in dolgoročno trgujemo z električno energijo na veleprodajnih trgih.

Na ta način pripomoremo k zanesljivi in konkurenčni oskrbi z električno energijo širom Evrope.

Širom Evrope

Prisotnost v 17 državah in na 14 različnih energetskih borzah, našim trgovcem omogoča potrebno fleksibilnost za prenos energije tja, kjer je najbolj potrebno.

Interenergo Sarajevo poseduje dovoljenje FERK-a za oskrbo z električno energijo II reda (matična številka licence: 06-03-461/30/18 z dne 11. 6. 2018).