interEnergo Logo - Link to homepage

Vizija, poslanstvo in vrednote

POGANJAJO NAS... NAŠE VREDNOTE

Vizija

Iz električne se razvijamo v energetsko družbo.

Povečali bomo proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, trgovanje na trgih celinske Evrope ter zagotovili napredne sodobne storitve in fleksibilno energetsko oskrbo v regiji.

Poslanstvo

Z inovativnimi rešitvami ustvarjamo energetiko prihodnosti.

Energetske trende pretvarjamo v pametno rast in vpeljujemo inovativne rešitve za zagotavljanje visoke vrednosti za deležnike.

Vrednote

V našem okolju spodbujamo:

  • Timsko delo: Vsak izmed nas je pomemben in skupaj smo korak pred drugimi.
  • Ciljna usmerjenost: Verjamemo, da je z jasno vizijo, cilji in vztrajnostjo vse mogoče.
  • Odgovornost: Prevzamemo odgovornost za rezultate svojega dela, rezultate sodelavcev in podjetja.
  • Rast in razvoj: Kakovostne in profesionalne storitve so odraz našega nenehnega izobraževanja in vlaganja v znanje.