interEnergo Logo - Link to homepage

Povezane družbe

Skupina Interenergo

Interenergo združuje družbe, ki opravljajo različne dejavnosti in imajo svoj sedež v eni izmed evropskih držav, kot je Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Kosovo, Makedonija in Slovenija.

Dejavnosti povezanih družb

Povezane družbe opravljajo eno ali več dejavnosti — trgujejo z električno energijo, investirajo v obnovljive vire in izvajajo energetske storitve ter skupaj tvorijo Skupino Interenergo.

Naziv družbe Dejavnost

Podružnica

Interenergo d.o.o. Družba za trgovanje, investicije in energetske storitve Krovna družba
Ekoenergo d.o.o. Družba za energetske storitve  100 %
OSEN TOPLOTA d.o.o. Družba za energetske storitve 100 %
Interenergo d.o.o. Podružnica (Banja Luka) 100 %
Interenergo d.o.o. Podružnica (Češka) 100 %
Naziv družbe Dejavnost

Odstotek lastništva

Vjetropark Jasenice d.o.o. Družba za investicije 100 %
Vjetroelektrana Orjak d.o.o. Družba za investicije 100 %
Solarne elektrarne Bukovica d.o.o. Družba za investicije 100 %
Solarne elektrane Nin d.o.o. Družba za investicije   80 %
Naziv družbe Dejavnost

Odstotek lastništva

Interenergo d.o.o. Sarajevo Družba za trgovanje 100 %
EHE d.o.o. Banja Luka Družba za investicije 100 %
Inter-Energo d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Družba za investicije 100 %
Naziv družbe Dejavnost

Odstotek lastništva

PLC Interenergo d.o.o. Beograd Družba za trgovanje 100 %
Hidrowatt d.o.o. Beograd Družba za investicije 100 %
Hydro Ljutina d.o.o. Družba za investicije 100 %

Naziv družbe

Dejavnost   

Odstotek lastništva

MHE Vrbnica d.o.o. Družba za investicije 100 %
Naziv družbe Dejavnost

Odstotek lastništva

Interenergo d.o.o. Kosova sh.p.k. Družba za trgovanje     100 %
Ime družbe Dejavnost

Odstotek lastništva

Interenergo Makedonija d.o.o.e.l. Družba za trgovanje, investicije in energetske storitve 100 %