interEnergo Logo - Link to homepage

Upravljanje OVE

Brezskrbna pot do trga

Proizvajalcem električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) ponujamo storitev upravljanja ter z ustrezno infrastrukturo omogočamo dostop do veleprodajnega trga električne energije.

Storitev upravljanja OVE je partnerstvo med proizvajalcem električne energije iz OVE in trgovcem z energijo, družbo Interenergo, d. o. o. S partnerstvom proizvajalec električne energije prepusti v upravljanje Interenergu pot od proizvedene energije do prodaje te na veleprodajnem trgu. To omogoča proizvajalcu brezskrbno proizvodnjo, saj ga razbremeni tveganj glede prodaje proizvedene električne energije na trgu npr. zaradi nedostopnosti trga ali pomanjkanja znanja o trgu z električno energijo.

 

Upravljanje električne energije iz OVE prepustite strokovnemu in izkušenemu partnerju. Kot eden izmed pomembnih akterjev na južnoevropskem trgu z električno energijo, Interenergo podpira lastnike obnovljivih sredstev s konkurenčnimi rešitvami ter z ustreznim znanjem za prepoznavanje pravih tržnih priložnosti.  

Za koga je upravljanje

OVE 

primerno?

Upravljanje OVE je primerno za proizvajalce OVE brez lastne trgovalne infrastrukture in brez podpornih shem ter za investitorje v objekte za proizvodnjo OVE, ki želijo upravljanje s trgom prepustiti strokovnjakom. 

Prednosti za proizvajalce OVE

 • Celovito infrastrukturo in podporo za prodajo električne energije na trg.
 • Prilagojen tržni model.
 • Varnost pri načrtovanju finančnih tokov zaradi fiksiranja cen EUR/MWh.
 • Zmanjšate tveganja in strošek zaradi napak pri napovedovanju cen.

Storitev upravljanja OVE proizvajalcu ponuja:

 • Neposredno trženje električne energije ob upoštevanju nacionalnih specifik trga.
 • Prilagojene in inovativne rešitve za OVE objekte.
 • Zanesljive tržne analize ter napovedi proizvodnje in cene.
 • Podporo pri izpolnjevanju obstoječih in novih zakonskih zahtev.
 • Pogodbo pod standardnimi pogoji ali pogoji posebej prilagojenimi proizvajalcu.
 • Upravljanje in balansiranje proizvodnje.
 • Fiksiranje cene za obdobje do 5 let vnaprej. 

Želite optimalno upravljanje z vašo energijo iz OVE?