interEnergo Logo - Link to homepage

Korporativno upravljanje

Lastništvo

Za dolgoročen razvoj vsake družbe so pomembni močni temelji.

Skupina Interenergo je od leta 2009 del avstrijske skupine Kelag, ki se uvršča med vodilne energetske družbe na področju obnovljivih virov energije v srednji Evropi in predstavlja kompetenčni center za hidroelektrarne v mednarodni skupini RWE.

Z zasledovanjem trendov prihodnosti skupina Kelag svojemu poslovnemu modelu dodaja rešitve na področju digitalizacije, elektromobilnosti in pametnih tehnologij.

Skladnost poslovanja

Skladnost poslovanja razumemo kot spoštovanje tako internih kot eksternih standardov. Svojo odličnost potrjujemo s pridobljenimi certifikati.

Sistem za upravljanje skladnosti (CMS) podjetja Kelag in njegovih podružnic je od leta 2014 certificiran v skladu z ONR 192050, od leta 2016 pa tudi v skladu z ISO 19600: Austrian Standards - Fair Business Compliance Certificate.

Certificirani CMS zajema naslednja področja tveganj na področju skladnosti: protikorupcijska zakonodaja, zakonodaja o varstvu podatkov, protimonopolna zakonodaja, UWG (zakon proti nelojalni konkurenci) in zakonodajo o javnih naročilih. Certifikat potrjuje, da imetnik certifikata izvaja učinkovit CMS, ki vključuje navedena področja tveganj na področju skladnosti in izpolnjuje zahteve referenčnega dokumenta. Revizijo na letni ravni opravi podjetje Austrian Standards plus GmbH.