interEnergo Logo - Link to homepage

Trajnostni razvoj

Naš prispevek k trajnostnem razvoju

Delujemo trajnostno

Že več kot deset let intenzivno investiramo v zelene tehnologije in zagotavljamo električno energijo iz obnovljivih virov. Nenehno iščemo energetske rešitve, ki gredo v smer prehoda v nizkoogljično družbo ter stremimo k proizvodnji čiste energije iz vode, vetra in sonca, ki so do okolja prijazni viri. Na različnih področjih poslovanja vpeljujemo tudi digitalizacijo in nove tehnologije, ki imajo pozitivne učinke na okolje. Delujemo trajnostno in prispevamo k čistejši in učinkovitejši oskrbi z energijo.


Sledimo trajnostnim usmeritvam

Ena izmed naših temeljnih vrednot je odgovornost do družbe in okolja. Naše poslanstvo je soustvarjanje energetske prihodnosti z zelenimi storitvami, ki zagotavljajo trajnost in zadovoljstvo deležnikov ter ohranjajo okolje. Smo ciljno usmerjeni in verjamemo, da je z jasno vizijo, cilji in vztrajnostjo možen preprostejši prehod v nizkoogljično družbo.


Spodbujamo okolju prijazne rešitve

Varstvo okolja in narave je za nas pomembno, zato želimo na vsakem koraku pozitivno vplivati na podnebne spremembe, ki predstavljajo vedno večjo grožnjo lokalnim skupnostim in širši družbi. Prepričani smo, da vsako dejanje šteje, zato uporabljamo električno vozilo, ki prispeva k zmanjšanju CO₂ v ozračju ter med zaposlenimi spodbujamo hojo in kolesarjenje, ki je za okolje še primernejša rešitev.


Ločevanje odpadkov in varovanje okolja

Ravnanje z odpadki je del našega vsakdana in ekološke zavesti naših zaposlenih, ki poosebljajo naše zelene vrednote. Odpadke ločujemo v skladu s predpisi in zakonodajo, s pridobitvijo certifikata Voda iz pipe pa smo se zavezali, da v svojih prostorih ne uporabljamo vode iz plastenk, temveč strežemo in uporabljamo le pitno vodo iz pipe. Na ta način smo že v pol leta prihranili 62,5 kg plastenk in okoli 100 kg CO₂.


Energetska samooskrba

Investicije v obnovljive vire energije ostajajo v središču trajnostne usmeritve družbe. Naše sončne elektrarne nam omogočajo, da se na sedežu družbe oskrbujemo z lastno električno energijo. V letu 2019 smo s sončnimi elektrarnami dobavili 2,86 MW energije.


Podpiramo zelene tehnološke rešitve

Že več kot 10 let intenzivno investiramo v zelene tehnologije in projekte, ki prispevajo k lažjemu prehod v podnebno nevtralno družbo in krožno gospodarstvo. V času pandemije in gospodarske krize smo se pridružili zavezništvu za Zeleno okrevanje Slovenije, ki spodbuja inovacije, razvoj in implementacijo zelenih tehnoloških rešitev v vseh sektorjih.