interEnergo Logo - Link to homepage

Naši sistemi

Zanesljiva dobava toplote

Naši sistemi številne odjemalce oskrbujejo s toplotno energijo ter v lokalnem okolju zagotavljajo zanesljivo in cenovno ugodno toplotno energijo brez negativnih vplivov na okolje.

 

Upravljanje daljinskih sistemov za ogrevanje ter oskrbo s toplotno energijo izvajajo družbe za energetske storitve, ki so del skupine Interenergo.

Sistem daljinskega ogrevanja (SDO) Lenart sestavljata kotel na lesno biomaso in kotel na olje, katerih skupna inštalirana moč je 7 MW. Toplovodno omrežje je trenutno dolgo okoli 5 km. Sistem letno dobavlja okoli 7.400 MWh toplotne energije za 500 uporabnikov v občini, med katerimi so individualna gospodinjstva, večstanovanjske stavbe in javne stavbe. Sistem v občini Lenart zagotavlja varno, ugodno in okolju prijazno dobavo toplotne energije.


 

 • Moč kotla: 7,0 MW 
 • Letni prihranek energije: 200 MWh*
 • Letni prihranek CO₂: 1.2 mio ton

Tarifni cenik
Sistemska obratovalna navodila
Načrt toplovodnega omrežja
* Izračunano v primerjavi z uporabo ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO).

Toplovodno omrežje v občini Moravče je dolgo več kot 1000 m. Sistem daljinskega ogrevanja (SDO) se nahaja pod sodobno montažno zgradbo vrtca, ki je izvedena kot lesen pasivni objekt. Sistem ima dva kotla na lesno biomaso, katerih skupna moč znaša 1250 kW. Sistem proizvede okoli 1.512 MWh toplotne energije letno in pokriva potrebe večjega dela naselja. Kotlovnica je v lokalnem okolju izrednega pomena, ne le za zasebne uporabnike, ampak tudi za javne stavbe kot so šola, vrtec, kulturni dom in občinska stavba.


 

 • Moč kotla: 1,25 MW
 • Letni prihranek energije: 37 MWh*
 • Letni prihranek CO₂: 210 tisoč ton

Tarifni cenik
Sistemska obratovalna navodila
Načrt toplovodnega omrežja
* Izračunano v primerjavi z uporabo ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO).

Toplovodno omrežje v občini Semič je trenutno dolgo več kot 3.000 m in ima potencial oskrbovanja več kot 80 gospodinjstev v občini. Sistem daljinskega ogrevanja (SDO) Semič je umeščena v lokalni prostor tako, da mu zagotavlja čist in zanesljiv vir ogrevanja, ki lokalnim prebivalcem omogoča ekonomsko bolj prijazen način ogrevanja. Kotlovnico sestavljata dva kotla, ki imata skupno moč 1,85 MW.

 • Moč kotlov: 1,85 MW 
 • Letni prihranek energije: 40 MWh*
 • Letni prihranek CO₂: 230 tisoč ton


 

Tarifni cenik
Sistemska obratovalna navodila
Načrt toplovodnega omrežja
*Izračunano v primerjavi z uporabo ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO).

V občini Šentrupert upravljamo sodoben sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in kogeneracije, ki s toplotno energijo oskrbuje celoten kompleks Zavoda za prestajanje kazni na Dobu. Kotlovnica obsega tri kotle na lesne sekance s skupno močjo 2,6 MW, poleg teh pa upravljamo tudi pet kogeneracijskih naprav s skupno močjo 225 kW električne in 450 kW toplotne moči. Sistem predstavlja moderno in zanesljivo rešitev, ki ponuja okolju prijazno ter učinkovito toplotno in električno energijo.


 

 • Moč kotlov: 2,60 MW 
 • Letni dobava energije: 1.500 MWh elektrike, 4.500 MWh toplote
 • Letni prihranek CO₂: 1.100 ton


Tarifni cenik
Načrt toplovodnega sistema 

V mestu Idrija upravljamo učinkovit sistem daljinskega ogrevanja (SDO), ki je sestavljen iz treh ločenih sistemov. Na Prelovčevi ulici se nahajata dve kotlovnici s skupno močjo 1 MW, na Lapajentovi ulici pa trije kotli s skupno močjo 3 MW. Skupaj se sistemi povezujejo v SCADA nadzorni sistem preko katerega z oddaljenim dostopom nenehno skrbimo za optimalno upravljanje kotlovnic in sistemov. Z zanesljivo dobavo toplotne energije iz SDO oskrbujemo večje število fizičnih ter poslovnih odjemalcev.


 

 • Moč kotlov: 4,00 MW 
 • Letni dobava energije: 2.200 MWh
 • Letni prihranek CO₂: 200 ton


Tarifni cenik

Sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso na območju Pivke zajema dve kotlovnici, ki z okolju prijazno toplotno energijo oskrbuje različne občinske stavbe in večje število trgovin v centru mesta. Prva kotlovnica, sestavljena iz biomasnega kotla z močjo 0,75 MW, se nahaja v trgovskem centru Pivka, druga pa v kulturni dvorani Krpanov dom in obsega dva biomasna kotla s skupno močjo 1 MW. Preko toplovodnega omrežja, letno dobavljamo skoraj 1 GWh toplotne energije številnim uporabnikom ter zagotavljamo učinkovito, varno in zanesljivo dobavo toplotne energije.

 • Moč kotlov: 1,75 MW 
 • Letni dobava energije: 850 MWh
 • Letni prihranek CO₂: 232 ton


Tarifni cenik
Načrt toplovodnega sistema