interEnergo Logo - Link to homepage

Vodstvo

Blaž Šterk

Direktor

      

Blaž Šterk je diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Med leti od 2001 in 2005 je bil zaposlen kot svetovalec na družbi KPMG. Svojo kariero je nadaljeval v družbi Poteza, kjer je bil dve leti vodja oddelka za poslovne finance. Družbi Interenergo se je pridružil leta 2007, kjer je opravljal številne vodstvene vloge. Od leta 2018 je v vlogi direktorja družbe.

David Huber

Direktor

      

David Huber je leta 2014 zaključil študij poslovnih ved in ekonomije na Univerzi v Gradcu. Še isto leto je svojo poslovno pot začel pri Kelagu, kjer je deloval kot upravljalec veternih parkov v Romuniji in Bulgariji. Leta 2020 je prevzel vlogo vodje portfelja investicijskih projektov, kjer je bil odgovoren za mednarodni portfelj obnovljivih virov energije in vodenje investicijskega oddelka družbe Interenergo. Pozicijo direktorja družbe Interenergo je zavzel v januarju leta 2023.

Anton Jukić

Direktor

      

Anton Jukić je diplomiral na Ekonomski fakulteti leta 2003. Zaposlil se je na borzni hiši Poteza, kjer je do leta 2009 deloval kot vodja trgovanja in prokurist. Svojo pot je nadaljeval v tujini, kjer je pod okriljem danske investicijske banke Saxo Bank skoraj celo desetletje deloval na različnih vodstvenih vlogah, na zadnje tudi v vlogi komercialnega direktorja za CEE regijo. Družbi Interenergo se je priključil poleti 2021 kot vodja tradinga, na pozicijo direktorja pa je bil imenovan v začetku leta 2023.

Prokuristi

Ingo Preiss
   

Nadzorni svet

Reinhard Draxler
Danny Güthlein
Christian Schwarz