interEnergo Logo - Link to homepage

Proces energetskega pogodbeništva

Poskrbimo za vse korake v procesu

Z energetskim pogodbeništvom ste kot naročnik brez skrbi, saj proces vodijo za to usposobljeni strokovnjaki. Interenergo v procesu poskrbi za vse: od iskanja najbolj optimalne rešitve, do celovite izvedbe ter kasneje upravljanja in vzdrževanja. Prenova sistema je tako vedno izvedena zanesljivo in v najkrajšem možnem času. Pozorno in strokovno vodimo prav vsak korak na poti do končne izvedbe projekta.

>

Energetski pregled in podrobna analiza

Osnova za zagotovitev najučinkovitejše prenove sistema je podroben pregled in analiza trenutnega stanja porabe in potreb.

>

Razvoj nove tehnične rešitve

Na podlagi prepoznanih priložnosti izdelamo eno ali več rešitev, ki so optimalne tako iz tehničnega kot ekonomskega vidika. Rešitve ocenimo na podlagi njihove ustreznosti za naročnika in izberemo tisto, ki v celoti pokrije naročnikove potrebe.

>

Izvedba projekta

Nepovratna sredstva
Za rešitve, ki so okolju prijazne poiščemo in poskrbimo za pridobitev nepovratnih sredstev v kolikor so le ta na voljo.

Financiranje
Po dogovoru z naročnikom prevzamemo delno ali celotno financiranje projekta.

Inženiring
Poskrbimo za urejanje vse dokumentacije in izvedbo celotnega projekta »na ključ« - od idejne zasnove do uporabnega dovoljenja.

Izvedbena dela
V izvedbo projekta so vključena vsa potrebna strojna, elektro in morebitna gradbena dela.

>

Upravljanje sistema

Dobava energije
Za sistem zagotovimo dobavo zanesljive in stroškovno učinkovite energije. 

Upravljanje in vzdrževanje
Prevzamemo celovito skrb za nameščeni sistem ga upravljamo, vzdržujemo, po potrebi servisiramo in nadgrajujemo. Kot uporabnik ste lahko popolnoma brez skrbi. 

Spremljanje podatkov
S spremljanjem podatkov o sistemu v realnem času naročniku zagotavljamo nenehno izboljševanje in optimizacijo delovanja sistema.

>

Prenos lastništva opreme na naročnika

Po preteku pogodbene dobe se lastništvo opreme prenese na naročnika.