interEnergo Logo - Link to homepage

Bartec Varnost

Področje tehnične rešitve

Proizvodnja toplote in Razsvetljava

Vrsta rešitve

Plinski kotli in Učinkovita notranja LED razsvetljava

Letni prihranek energije

270 MWh

O projektu

V prostorih podjetja smo posodobili celotno notranjo razsvetljavo in kotlovnico, ki ogreva 2.514 m2 površin in deluje 8 do 16 ur dnevno. Nova sistema prinašata visoke finančne prihranke, ki dosegajo pogodbeno predstavljene cilje prihrankov. Z vzpostavljenim centralnim nadzornim sistemom se kot upravljalec sistema lahko hitro odzivamo na zahteve in potrebe stranke. Prenova ima pozitivne učinke tudi na zadovoljstvo zaposlenih, saj smo z novo razsvetljavo zagotovili boljše delovne pogoje. 

 

"

Odločili smo se za prenovo razsvetljave in ogrevalnega sistema z željo po prihranku in boljših pogojih za naše zaposlene. Z energetskim pogodbeništvom se je prihranek najbolj pokazal z novo osvetlitvijo prostorov podjetja, s katero pa so zadovoljni tudi naši zaposleni.

 

Sašo Marn, Vodja proizvodnje
 

"