interEnergo Logo - Link to homepage

Municipality of Benedikt

Področje tehnične rešitve

Razsvetljava

Vrsta rešitve

učinkovita zunanja LED razsvetljava

Letni prihranek energije

124 MWh

O projektu

Občina Benedikt je usmerjena k učinkoviti rabi energije, zato smo zanje prenovili celotno javno razsvetljavo in razsvetljavo športne dvorane Benedikt. Neučinkovita in stara svetila smo zamenjali z novimi učinkovitimi LED svetili, ki jih bomo upravljali in vzdrževali v celotni pogodbeni dobi. S kakovostnimi svetili, ki s samodejno redukcijo zagotavljajo optimalno osvetlitev površin, smo zmanjšali tudi svetlobno onesnaževanje. Zamenjali smo vse zastarele reflektorje v športni dvorani in njenih zunanjih športnih površinah in s tem zagotovili optimalno osvetlitev v vseh pogojih.


S prenovo smo za občino Benedikt uspešno znižali stroške vzdrževanja in porabo električne energije za več kot 80 odstotkov. Občina je v sklopu projekta pridobila tudi ureditev vpisa v kataster in zagotovilo za njegovo redno posodabljanje. Celoten projekt prenove razsvetljave predstavlja tudi naložbo v prihodnost, saj so svetila primerna za upravljanje v okviru pametnega mesta.

lighting of their sports hall
lighting of their sports hall