interEnergo Logo - Link to homepage

ELAN

Področje tehnične rešitve

razsvetljava, hladilni sistemi, proizvodnja električne energije iz OV

Vrsta rešitve

učinkovita notranja LED razsvetljava, učinkovite hladilne naprave, sončne elektrarne

Letni prihranek energije

1.910 MWh

Sončne elektrarne

Z Elanom smo do sedaj realizirali že pet energetskih projektov po modelu energetskega pogodbeništva na področju prenove LED razsvetljave in namestitve centraliziranega hladilnega sistema. Nenazadnje pa smo naše sodelovanje nadgradili s šestim projektom, kjer smo na streho podjetja, s površino 5.000 m2, namestili 2.500 sončnih panelov s skupno nazivno močjo 1 MW in 1.060 MWh pričakovane letne proizvodnje električne energije. Partnerstvo bo naročniku naslednjih 25 let zagotavljalo nižji strošek variabilnega dela električne energije, predvidljivo ceno in višjo stopnjo samooskrbe. Interenergo je kot investitor poleg prevzema financiranja vodil tudi postopek za pridobitev nepovratnih sredstev, kar ponovno kaže, da lahko z našimi celostnimi storitvami partnerje močno razbremenimo skrbi o dobavi električne energije in jim s tem omogočamo več časa za osredotočenost na primarno dejavnost.


Kot vsi naši sorodni projekti tudi ta predstavlja pomemben pozitiven vpliv na okolico. S proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije bo Elan okolje razbremenil za do 498 ton izpustov CO2 letno, ki bi sicer moralo predelati 15.000 dreves.
Področje tehnične rešitve:
 

 • PODROČJE TEHNIČNE REŠITVE: Proizvodnja električne energije iz OV
 • VRSTA REŠITVE: Sončne elektrarne
 • LETNI FINANČNI PRIHRANEK SISTEMA: 72.200 EUR
 • LETNI PRIHRANEK ENERGIJE: 1.060 MWh

 

"

Elan izžareva okoljsko prijaznost, zato nam je pomembno, da smo našli zanesljive partnerje, ki bodo skupaj z nami dosegli rezultate, h katerim smo se zavezali. Interenergu zaupamo tudi pri šestem skupnem projektu, saj so se izkazali kot dobri, ugodni in kvalitetni upravitelji svojih energetskih sistemov.

 

Luka Bizjak, vodja investicij, upravljanja nepremičnin in energetike
 

"

Prenova hladilnega sistema

S slovenskim podjetjem Elan, ki desetletja razvija inovacije za smuči, smučarsko opremo, jadrnice, vetrne kompozite in ostalo športno opremo, smo uspešno sodelovali na več energetsko učinkovitih projektih. Zaupali so nam tudi pri novem, četrtem projektu, kjer smo za njih razvili tehnično ekonomsko rešitev centraliziranega hladilnega sistema. Na eno lokacijo smo instalirali dva nova visoko učinkovita hladilna agregata, vsakega z dvema ločenima hladilnima krogoma in šestimi kompresorji. Agregata imata tudi možnost “free cooling”, kar pomeni, da delujta brez pomoči kompresorjev, kadar so zunanje temperature dovolj nizke (jesen, zima, pomlad) in takrat uporabljata tudi do 15-krat manj energije kot sicer ter učinkovito distribuirata hlad do uporabnika.
 

Z naložbo ima podjetje finančni prihranek, saj jim čez poletje ni treba najemati dveh dodatnih hladilnih agregatov. Prav tako so zmanjšali možnost nastanka velike materialne škode ob zastoju v proizvodnji, napakah v materialih ali slabih delovnih pogoji za zaposlene, v primeru okvare posameznih hladilnih agregatov. Agregati so bili do sedaj locirani po celotnem območju podjetja in skrbeli za pripravo hladu le za določene tehnološke linije ali prostore. Hladilni sistem je zdaj centraliziran z možnostjo kaskadnega delovanja, saj je celoten sistem razdeljen na štiri dele in tudi pri okvarah posameznega dela sistem še vedno dobavlja zadostno količino hladu. Vse to se upravlja ter nadzoruje preko centralnega nadzornega sistema. Energetska prenova prav tako prinaša prednosti za okolje. Na letni ravni se bodo izpusti CO2 zmanjšali za 220 ton, kar je enako količini, ki jo letno absorbira približno 9.000 dreves.
 

 • PODROČJE TEHNIČNE REŠITVE: Hladilni sistemi
 • VRSTA REŠITVE: Učinkovite hladilne naprave
 • LETNI FINANČNI PRIHRANEK SISTEMA: 39.304 EUR, 46 %
 • LETNI PRIHRANEK ENERGIJE: 450 MWh

Prenova razsvetljave

V podjetju ELAN smo nadomestili skupno 584 zastarelih in neučinkovitih svetilk s 491 učinkovitimi LED svetilkami. Ena izmed prednosti novih svetilk je samodejno prilagajanje osvetljenosti glede na prisotnost zunanje svetlobe. Nove svetilke so energetsko bolj učinkovite, kar pomeni bistveno nižje stroške električne energije in vzdrževanja. Ustrezno izbrane in umeščene svetilke so izboljšale delovno okolje zaposlenih.

 

 • PODROČJE TEHNIČNE REŠITVE: Razsvetljava
 • VRSTA REŠITVE: Učinkovita notranja LED razsvetljava
 • LETNI FINANČNI PRIHRANEK SISTEMA: 37.600 EUR
 • LETNI PRIHRANEK ENERGIJE: 400 MWh

 

"

Ključna prednost prenove sistema razsvetljave po modelu energetskega pogodbeništva je zagotovo finančni vidik, ki ne zahteva enkratne investicije, temveč obročno odplačevanje na podlagi prihrankov stroškov električne energije. S prenovo smo zelo zadovoljni.

 

Luka Bizjak, Vodja investicij, upravljanja nepremičnin in energetike
 

"

Elan