interEnergo Logo - Link to homepage

Industrijski objekt JUB d.o.o.

Področje tehnične rešitve

Sočasna proizvodnja toplote in elektrike

Vrsta rešitve

Plinski motorji

Letni prihranek energije

2.981 MWh

O projektu

Zaradi želje po cenejši in bolj zanesljivi alternativi ter povečanju deleža samooskrbe pri proizvodnji toplote in elektrike smo za mednarodno podjetje JUB d.o.o. ovrednotili različne možnosti na podlagi tehnično ekonomske ustreznosti in potreb. Za najbolj ustrezno rešitev smo Interenergovi strokovnjaki izbrali kogeneracijo ter pri dimenzioniranju same naprave ustrezno ocenili potrebe za sočasno proizvodnjo toplote in elektrike (SPTE). Podjetje je v preteklosti dobivalo elektriko iz omrežja in se ogrevalo na plinske kotle, mi pa smo jim poleg obstoječega sistema umestili napravo SPTE s 360 kW električne in 390 kW toplotne moči. JUB bo tako na sami lokaciji samooskrben z 68 odstotki proizvedene elektrike ter 72 odstotki toplote.


Plinski kotli bodo tako skrbeli le še za pokrivanje toplotnih konic in kot rezerva ob morebitnih izpadih naprav SPTE, implementacija centralnega nadzornega sistema pa bo omogočala nadzor in upravljanje na daljavo. Z boljšim izkoristkom energetskega postrojenja in manjšo rabo primarne energije bo podjetje deležno finančnega prihranka ter zanesljive oskrbe s toploto in elektriko. Hkrati bodo z namestitvijo novega sistema CO2 izpusti podjetja JUB zmanjšani za 600 ton letno, kar je ekvivalent količini, ki ga letno absorbira 24.000 dreves.

gas boiler
gas boiler