Interenergo Logo - Link zur Startseite

Storitev ESCO

Kaj je ESCO?

Energetsko pogodbeništvo je partnerstvo med lastnikom objekta in ponudnikom energetskih storitev, družbo Interenergo, d. o. o.

Izhodišče pogodbeništva je želja lastnika objekta, da bi nadgradil, posodobil, renoviral ali kakorkoli drugače zagotovil, da bi bil njegov energetski sistem učinkovitejši, da bi torej proizvajal več energije za nižje stroške.

Interenergo je izjemno učinkovit v prepoznavanju priložnosti, načrtovanju posodobitev, izvedbi ter upravljanju, tako da učinki pocenitev čim hitreje presežejo stroške investicije. Ker je Interenergo tudi kapitalsko močna družba, zmore prevzeti finančno breme in tveganja, povezana z investicijo, tako da lastnik objekta ne čuti investicije na svojem denarnem toku.

Interenergo torej investira v prenovo sistema, svojo investicijo pa si poplača iz prihrankov, ki nastanejo z uporabo novejšega, energetsko učinkovitejšega sistema. Lastniku objekta v prenovo ni potrebno vložiti lastnih sredstev.

Razvoj energetskega pogodbeništva sovpada s trendom v poslovanju, ki organizacijam narekuje osredotočanje na svojo osnovno dejavnost, ukvarjanje z upravljanjem nepremičnin in energetskih sistemov pa prepuščajo specialistom. S pogodbenim zagotavljanjem energije sprostite svoje finančne in človeške vire ter pridobite koristi uporabe najsodobnejše tehnologije pretvorbe energije.
 

 

 

ESCO proces

ESCO Process

Razvoj projektov in njihova izvedba

Zakaj in kdaj uporabiti razvoj energetskega projekta kot storitev?

 • Identifikacija potencialnih prihrankov ali izboljšanja energetske učinkovitosti
 • Razvoj optimalne ekonomsko-tehnične rešitve
 • Pridobitev nepovratnih sredstev
 • Svetovanje glede najprimernejšega načina financiranja
 • Garantirani prihranki energije

    
Zakaj in kdaj uporabiti razvoj energetskega projekta kot storitev?
Odločitev o izbiri in namestitvi novega energetskega sistema bo dolgoročno vplivala na vašo energetsko učinkovitost in stroške. Zato je smiselno vključiti specializirano podjetje za upravljanje z energijo, ki bo prevzelo razvoj in izvedbo projekta po najnovejših tehnoloških standardih.

Identifikacija potencialnih prihrankov ali izboljšanja energetske učinkovitosti
Sčasoma obstoječi energetski sistemi morda ne bodo delovali optimalno ali pa bodo na voljo nove tehnološke rešitve za izboljšanje učinkovitosti in zmanjšanje izgub. Zato je pomembno, da se izvede energetski pregled in se oceni potencial za izboljšave.

Razvoj optimalne ekonomsko-tehnične rešitve
Z našimi bogatimi izkušnjami in znanjem za vas izdelamo več tehničnih rešitev. Le-te ovrednotimo na podlagi ekonomskih meril. Na ta način zagotovimo, da bo izbrana rešitev zagotovila najboljši možni rezultat.

Poiščemo in poskrbimo za pridobitev nepovratnih sredstev
Za rešitve, ki so okolju prijazne obstaja več načinov za pridobitev subvencij ali drugih sredstev. Za vas uredimo vse potrebne postopke in prošnje za pridobitev teh sredstev.

Svetujemo vam glede najprimernejšega načina financiranja
V kolikor naročnik želi vlagati svoj denar v svojo osnovno dejavnost, mu lahko pomagamo pridobiti nove oblike financiranja svojih energetskih projektov. V večini primerov se bo naložba povrnila iz ustvarjenih prihrankov in pri tem ne bo dodatno obremenila finančnih sredstev podjetja.

Garantiramo vam izračunane prihranke energije
S tem, ko nam zaupate upravljanje vaših energetskih sistemov, ničesar ne prepuščate naključju. Pogodbeno vam bomo zagotovili, da bo novo nameščeni energetski sistem ustvaril obljubljene rezultate. V kolikor temu nebi bilo tako, mi prevzamemo odgovornost.

Zakaj in kdaj uporabiti razvoj energetskega projekta kot storitev?

 • Identifikacija potencialnih prihrankov ali izboljšanja energetske učinkovitosti
 • Razvoj optimalne ekonomsko-tehnične rešitve
 • Pridobitev nepovratnih sredstev
 • Svetovanje glede najprimernejšega načina financiranja
 • Garantirani prihranki energije

    
Zakaj in kdaj uporabiti razvoj energetskega projekta kot storitev?
Odločitev o izbiri in namestitvi novega energetskega sistema bo dolgoročno vplivala na vašo energetsko učinkovitost in stroške. Zato je smiselno vključiti specializirano podjetje za upravljanje z energijo, ki bo prevzelo razvoj in izvedbo projekta po najnovejših tehnoloških standardih.

Identifikacija potencialnih prihrankov ali izboljšanja energetske učinkovitosti
Sčasoma obstoječi energetski sistemi morda ne bodo delovali optimalno ali pa bodo na voljo nove tehnološke rešitve za izboljšanje učinkovitosti in zmanjšanje izgub. Zato je pomembno, da se izvede energetski pregled in se oceni potencial za izboljšave.

Razvoj optimalne ekonomsko-tehnične rešitve
Z našimi bogatimi izkušnjami in znanjem za vas izdelamo več tehničnih rešitev. Le-te ovrednotimo na podlagi ekonomskih meril. Na ta način zagotovimo, da bo izbrana rešitev zagotovila najboljši možni rezultat.

Poiščemo in poskrbimo za pridobitev nepovratnih sredstev
Za rešitve, ki so okolju prijazne obstaja več načinov za pridobitev subvencij ali drugih sredstev. Za vas uredimo vse potrebne postopke in prošnje za pridobitev teh sredstev.

Svetujemo vam glede najprimernejšega načina financiranja
V kolikor naročnik želi vlagati svoj denar v svojo osnovno dejavnost, mu lahko pomagamo pridobiti nove oblike financiranja svojih energetskih projektov. V večini primerov se bo naložba povrnila iz ustvarjenih prihrankov in pri tem ne bo dodatno obremenila finančnih sredstev podjetja.

Garantiramo vam izračunane prihranke energije
S tem, ko nam zaupate upravljanje vaših energetskih sistemov, ničesar ne prepuščate naključju. Pogodbeno vam bomo zagotovili, da bo novo nameščeni energetski sistem ustvaril obljubljene rezultate. V kolikor temu nebi bilo tako, mi prevzamemo odgovornost.

Vas zanima ESCO storitev?

Energetsko upravljanje

 • Energetsko upravljanje
 • Vzpostavitev sistema za energetski nadzor
 • Analiza rabe energije
 • Optimizacija krmiljenja energetskih sistemov
 • Optimizacija nabave virov energije
 • Optimiziranje obračunske moči in tarifnega sistema

Vzpostavitev sistema za energetski nadzor
Nadzorni sistemi nam v realnem času zagotavljajo popolne informacije o delovanju energetskih sistemov. S skrbnim načrtovanjem meritev procesa sledimo poti pretvorbe energije in zaznavamo vse nepričakovane izgube.

Analiza rabe energije
Ponujamo podrobno analizo porabe ter proizvodnje energije. Z uporabo statistične analize o zgodovinskih podatkih lahko zaznamo tudi najmanjše odstopanje od želenih operacij. Za namene analize lahko na mestu namestimo posebno merilno opremo in pridobimo potrebne podatke.

Optimizacija krmiljenja energetskih sistemov
Na podlagi izmerjenih podatkov lahko spreminjamo obstoječi nadzorni mehanizem. Ali samo s spremembo kontrolne logike ali z dodajanjem novih vhodnih podatkov v krmilno enoto in nadgradnjo algoritmov krmilnika.

Optimizacija nabave virov energije
Kot eno vodilnih podjetij v regiji na področju trgovanja ter upravljanja z energijo imamo globok vpogled v cene na trgu za vsak posamezen vir energije. To nam daje močan pogajalski položaj do trgovcev z energijo in zato smo prepričani, da lahko optimiziramo vaše stroške energije.

Optimiziranje obračunske moči in tarifnega sistema
Ker se povezava z distribucijskimi sistemi energije zaračuna glede na priključno ali konično moč, lahko ne konstantna poraba povzroča nepotrebne stroške. S skrbnim pregledom podatkov o porabi bomo optimizirali obračunsko moč in predlagali najboljši tarifni sistem za znižanje skupnih stroškov energije.

 • Energetsko upravljanje
 • Vzpostavitev sistema za energetski nadzor
 • Analiza rabe energije
 • Optimizacija krmiljenja energetskih sistemov
 • Optimizacija nabave virov energije
 • Optimiziranje obračunske moči in tarifnega sistema

Vzpostavitev sistema za energetski nadzor
Nadzorni sistemi nam v realnem času zagotavljajo popolne informacije o delovanju energetskih sistemov. S skrbnim načrtovanjem meritev procesa sledimo poti pretvorbe energije in zaznavamo vse nepričakovane izgube.

Analiza rabe energije
Ponujamo podrobno analizo porabe ter proizvodnje energije. Z uporabo statistične analize o zgodovinskih podatkih lahko zaznamo tudi najmanjše odstopanje od želenih operacij. Za namene analize lahko na mestu namestimo posebno merilno opremo in pridobimo potrebne podatke.

Optimizacija krmiljenja energetskih sistemov
Na podlagi izmerjenih podatkov lahko spreminjamo obstoječi nadzorni mehanizem. Ali samo s spremembo kontrolne logike ali z dodajanjem novih vhodnih podatkov v krmilno enoto in nadgradnjo algoritmov krmilnika.

Optimizacija nabave virov energije
Kot eno vodilnih podjetij v regiji na področju trgovanja ter upravljanja z energijo imamo globok vpogled v cene na trgu za vsak posamezen vir energije. To nam daje močan pogajalski položaj do trgovcev z energijo in zato smo prepričani, da lahko optimiziramo vaše stroške energije.

Optimiziranje obračunske moči in tarifnega sistema
Ker se povezava z distribucijskimi sistemi energije zaračuna glede na priključno ali konično moč, lahko ne konstantna poraba povzroča nepotrebne stroške. S skrbnim pregledom podatkov o porabi bomo optimizirali obračunsko moč in predlagali najboljši tarifni sistem za znižanje skupnih stroškov energije.

Vas zanima ESCO storitev?

Tehnologija

 Imamo izkušnje in potrebno znanje z naslednjimi tehnologijami:

Multi appartment building
Proizvodnja toplote
Kotli na biomaso, plinski kotli, toplotne črpalke, rekuperacija odpadne toplote, parni kotli.

Industrial Buildings
Daljinsko ogrevanje
Daljinsko ogrevanje na biomaso in zemeljski plin.

shopping cart
Hladilni sistemi
Učinkovite hladilne naprave, shranjevanje ledu.

LED
Razsvetljava
LED ulična razsvetljava, LED notranja razsvetljava (industrijska).

Commercial Buildings
Sočasna proizvodnja toplote in elektrike
Plinski motorji, plinske turbine, turbine na biomaso, sistemi za uplinjanje biomase.

more
Sistemi upravljanja z energijo
Napreden nadzor in spremljanje.

more
Celostna energetska sanacija objektov
Ovoj, menjava stavbnega pohištva, izgradnja sončnih elektrarn.

 Imamo izkušnje in potrebno znanje z naslednjimi tehnologijami:

Multi appartment building
Proizvodnja toplote
Kotli na biomaso, plinski kotli, toplotne črpalke, rekuperacija odpadne toplote, parni kotli.

Industrial Buildings
Daljinsko ogrevanje
Daljinsko ogrevanje na biomaso in zemeljski plin.

shopping cart
Hladilni sistemi
Učinkovite hladilne naprave, shranjevanje ledu.

LED
Razsvetljava
LED ulična razsvetljava, LED notranja razsvetljava (industrijska).

Commercial Buildings
Sočasna proizvodnja toplote in elektrike
Plinski motorji, plinske turbine, turbine na biomaso, sistemi za uplinjanje biomase.

more
Sistemi upravljanja z energijo
Napreden nadzor in spremljanje.

more
Celostna energetska sanacija objektov
Ovoj, menjava stavbnega pohištva, izgradnja sončnih elektrarn.