interEnergo Logo - Link to homepage

Podaljšanje sporazuma za naložbe v OVE

04 | februar 2020
Na podlagi dolgoletnega uspešnega sodelovanja z vlado Republike Srbske (BiH) smo skupaj z našo matično skupino Kelag Energie podaljšali sporazum za naložbe v obnovljive vire energije (OVE) za nadaljnji dve leti.

Pretekli sporazum je predvideval naložbe na področju vodne energije v sklopu katerega smo do danes investirali in zgradili tri male hidroelektrarne (15 MW). Nov sporazum pa odpira možnosti naložb tudi na področju proizvodnje energije iz sonca in vetra, s čimer potrjujemo naš nadaljnji interes in pripravljenost za naložbe v vse tehnologije za uporabo OVE na tem področju. S tem tudi aktivno prispevamo k povečanju odstotka čiste energije v regiji in prehodu v nizkoogljično družbo.