interEnergo Logo - Link to homepage

Odgovorno in nemoteno delovanje v času izbruha COVID - 19

16 | marec 2020
Interenergo je nemudoma po razglasitvi epidemije sprejel ukrepe za preprečevanje širjenja COVID-19 tako širše kot med sodelavci, ki so večino dela opravljali od doma.

Ker pa je energetika kritična infrastruktura za splošno življenje, smo določeno delo opravljali tudi na sedežu v Ljubljani ter na lokacijah na terenu, kjer je bilo potrebno.