interEnergo Logo - Link to homepage

Pridružili smo se zavezništvu za zeleno okrevanje gospodarstva

18 | maj 2020
Letos aprila je CER Center energetsko učinkovitih rešitev pozval k nacionalnemu zavezništvu za zeleno okrevanje gospodarstva.

Od takrat število sodelujočih podjetij, ustanov in različnih organizacij raste in se bliža številu 100, nedavno pa se je zavezništvu pridružila tudi družba Interenergo d.o.o..

Strateški načrt okrevanja za oživitev gospodarstva in povratek k trajnostni rasti vključuje prehod na bolj zeleno in digitalno družbo z upoštevanjem vseh spoznanj iz sedanje krize za pripravljenost in odpornost Slovenije in EU. Zavezniki podpiramo potrebo po zelenem okrevanju gospodarstva in stremimo k sistemskemu pristopu za razvoj zelene, pametne in tehnološko napredne Slovenije.

Družba Interenergo več kot 10 leti intenzivno investira v zelene tehnologije, najprej izključno v hidroenergijo in sončno energijo, od leta 2019 pa tudi v vetrno energijo, kar je v skladu z našo usmeritvijo v zagotavljanje električne energije iz obnovljivih virov. Na različnih področjih poslovanja vpeljujemo digitalizacijo in druge nove tehnologije ter skušamo kontinuirano dosegati pozitivne učinke na okolje.