interEnergo Logo - Link to homepage

Objavili smo Celovito letno poročilo družbe Interenergo za leto 2020

05 | julij 2021
Tradicionalno smo poslovali uspešno in nad postavljenimi načrti.

Kljub izrednim razmeram v povezavi z globalno pandemijo smo izzive leta obvladovali brez negativnega učinka na poslovanje. 

 

V letu 2020 je družbo zaznamovala izrazito povečana in razvojno usmerjena investicijska aktivnost na področju segmenta investicij v OVE in tudi segmenta energetskih storitev. Investirali smo kar 36,9 milijona evrov v naložbe in nove projekte, kar je približno dvakratnik običajne investicijske aktivnosti v preteklih letih. Največ smo vlagali v projekte s področja proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov energije ter v energetske sisteme. 

 

Tudi na področju trgovanja z električno energijo smo presegli predvidene načrte ter dosegli 22,9 TWh trgovane električne energije in nadaljevali trend uspešnega trgovanja.

 

Celovito letno poročilo najdete tukaj.