interEnergo Logo - Link to homepage

Gradili bomo ene izmed največjih sončnih elektrarn v Sloveniji

07 | julij 2021
Sončne elektrarne (SE) omogočajo zanesljivo in okolju prijazno proizvodnjo električne energije, za katero se odloča vse več domačih in tujih podjetij.

SE Salonit Anhovo s skupno nazivno močjo 2,23 MW predstavljajo Interenergov največji projekt izgradnje sončnih elektrarn po modelu energetskega pogodbeništva. Gradnja sončnih elektrarn se bo začela konec novembra 2021 in zaključila predvidoma maja 2022, ko bodo SE Salonit Anhovo s pričakovano letno proizvodnjo električne energije 2.120 MWh tudi začele z obratovanjem.

 

Izgradnja sončnih elektrarn po modelu energetskega pogodbeništva predstavlja partnerstvo med porabnikom energije v objektu in ponudnikom energetskih storitev. Prednost poslovnega modela energetskega pogodbeništva se v primeru SE Salonit Anhovo kaže v tem, da bo vso pričakovano proizvedeno električno energijo, kar je približno 2.120 MWh, Interenergo prodal podjetju po fiksni ceni za obdobje 25 let, ta pa se bo v njihovem obratu v celoti tudi porabila, brez bremenitve prenosnega in distribucijskega omrežja.