interEnergo Logo - Link to homepage

Nadaljujemo z investiranjem v sončne elektrarne

27 | julij 2021
Podpisali smo pogodbo za izgradnjo sončne elektrarne (SE) za podjetje Elan d.o.o, ki bo začela obratovati junija 2022.

Za Interenergo je to že deseta investicija v sončne elektrarne v Sloveniji in šesti projekt po modelu energetskega pogodbeništva z družbo Elan.

 

SE Elan bo imela nameščenih 2.500 sončnih panelov na površini 5.000 m2, s skupno nazivno močjo 1 MW in 1.060 MWh pričakovane letne proizvodnje električne energije. Vsa proizvedena električna energija bo porabljena na sami lokaciji podjetja, kar je najbolj optimalen način proizvodnje in porabe električne energije, saj se tako ne bremeni distribucijskega omrežja. Z lastno proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov bo Elan prihranil do 498 ton CO2 letno, za kar bi sicer bilo potrebno 15.000 dreves, da bi le-tega absorbirala.