interEnergo Logo - Link to homepage

Novi direktor podjetja

05 | januar 2018
V letu 2018 je g. Blaž Šterk zamenjal g. Antona Papeža na mestu direktorja Interenerga.