interEnergo Logo - Link to homepage

Prevzem podjetja Lumbardhi GmbH

18 | januar 2018
V letu 2018 je Interenergo pridobil 90 % delež podjetja Lumbardhi GmbH, ki ima 100 % delež podjetja Kelkos Sh.p.k. Kelkos obratuje na Kosovu s štirimi hidroelektrarnami z nazivno močjo 31,5 MW.