interEnergo Logo - Link to homepage

Prevzem podjetja EKO-TOPLOTA energetika d.o.o.

25 | januar 2018
V letu 2018 je Interenergo pridobil 100 % delež podjetja EKO-TOPLOTA energetika d.o.o. Podjetje izvaja aktivnosti daljinskega ogrevanja in energetskih storitev.