interEnergo Logo - Link to homepage

Prevzem podjetja Zarja ekoenergija d.o.o.

11 | januar 2019
V letu 2019 je Interenergo pridobil 100 % delež podjetja Zarja ekoenergija d.o.o. Podjetje izvaja aktivnosti daljinskega ogrevanja v krajih Semič in Moravče.

Interenergo bo z odgovornim upravljanjem nadaljeval z zagotavljanjem najbolj optimalnega delovanja sistemov z zanesljivo dobavo toplote končnim odjemalcem.