interEnergo Logo - Link to homepage

Nova storitev upravljanja z OVE

08 | december 2019
Svoje storitve smo razširili tudi na področje upravljanje proizvodnje iz obnovljivih virov energije (OVE).

Svoje storitve smo razširili tudi na področje upravljanje proizvodnje iz obnovljivih virov energije (OVE), ki proizvajalcu brez lastne trgovalne infrastrukture in brez podpornih shem ter investitorjem v objekte za proizvodnjo OVE omogoča brezskrbno proizvodnjo in razbremeni tveganj glede prodaje proizvedene električne energije na trgu. Kot strokovni in izkušen partner, ki letno trguje z več kot 26 TWh, ponujamo konkurenčne rešitve ter ustrezno znanje za prepoznavanje pravih tržnih priložnosti.


Obnovljiv viri energije so v jedru našega poslovnega modela, zato podpiramo razvoj in povečanje deleža OVE z gradnjo, obnovami in z upravljanjem proizvodnje iz OVE ter tako prispevamo k uspešni energetski tranziciji in prehodu v zeleno družbo.

Več o naši storitvi preberite TUKAJ.