interEnergo Logo - Link to homepage

Industrijski objekt Belinka Perkemija d.o.o.

Področje tehnične rešitve

Sočasna proizvodnja toplote in elektrike

Vrsta rešitve

Plinski motorji

Letni prihranek energije

9.108 MWh

O projektu

V podjetju z dolgoletno tradicijo na področju zaščite lesa Belinka Perkemija smo razvili rešitev za sočasno proizvodnjo toplote in elektrike (SPTE). Podjetje je primarno za ogrevanje svojih proizvodnih prostorov uporabljalo kotle na zemeljski plin, naši strokovnjaki pa so jim vgradili napravo SPTE s plinskim motorjem nazivne električne moči 550 kW in toplotne moči 578 kW. Nova naprava SPTE bo proizvajala električno ter toplotno energijo prek 8000 ur na leto.


Električno energijo bo podjetje Belinka porabilo za lastne potrebe, toploto pa za ogrevanje proizvodnih prostorov in pripravo pare za proizvodne procese prek parnega generatorja z letno proizvodnjo pare 2.720 MWh. Z vgrajeno napravo SPTE bo Belinka na svoji lokaciji pokrivala kar 30 odstotkov lastnih letnih potreb po električni energiji ter zmanjšala porabo plina za proizvodnjo pare in ogrevanja objektov.


Poleg naprave SPTE bomo Belinki omogočili tudi implementacijo centralnega nadzornega sistema, ki bo omogočala nadzor in upravljanje na daljavo. Z boljšim izkoristkom in manjšo rabo primarne energije pa bo podjetje imelo finančni prihranek ter zanesljivo oskrbo s toploto in elektriko. Prav tako bodo na letni ravni zmanjšali izpuste CO2 za 1825 ton, za kar bi sicer bilo potrebno 72.900 dreves, da bi te absorbirala.