interEnergo Logo - Link to homepage

Industrijski objekt G-M&M

Področje tehnične rešitve

Razsvetljava

Vrsta rešitve

Učinkovita notranja LED razsvetljava

Letni prihranek energije

150 MWh

O projektu

G-M&M TRGOVINA je uspešno slovensko podjetje s sedežem v Grosuplju, za katero smo pripravili svetlobno tehnični izračun, predlog optimizacije sektorjev in prižigališč. Zastarela razsvetljava ni zadoščala potrebam delovnih procesov, bila je brez zakonsko zahtevane varnostne razsvetljave in je občasno gorela po nepotrebnem. Staro priključno moč, ki je znašala 72,4 kW, je zamenjala nova priključna moč LED razsvetljave, ki znaša 14,64 kW.

Izvedba projekta je prinesla znatne prihranke energije ter posledično manj stroškov za električno energijo in znižanje stroškov vzdrževanja. Poleg tega so se izboljšali delovni pogoji. Na podlagi popisa obstoječe razsvetljave, števila ur obratovanja in pridobljene ponudbe za zamenjavo razsvetljave, ocenjujemo letni prihranek naložbe v višini 150.281 kWh, kar znaša 18.444 EUR.