interEnergo Logo - Link to homepage

Nova Gorica

Področje tehnične rešitve

razsvetljava

Vrsta rešitve

učinkovita zunanja LED razsvetljava

Letni prihranek energije

2.000 MWh

O projektu

Projekt prenove celotne javne razsvetljave v Novi Gorici je do sedaj največji projekt javno-zasebnega partnerstva (JZP) na področju LED razsvetljave v Sloveniji. Zastarele in neučinkovite obstoječe svetilke smo zamenjali s 3.900 LED svetilkami, ki s samodejnim prilagajanjem zagotavljajo optimalno osvetlitev javnih površin. Nove svetilke v primerjavi s starimi potrebujejo bistveno manj vzdrževanja, kar prinaša nižje stroške. Občina je z novimi svetilkami zmanjšala svetlobno onesnaženje in pridobila okoljsko varnejšo javno razsvetljavo. Svetilke so ustvarile prijetnejše bivalno okolje in urejeno zunanjo podobo, saj imajo poenoten standard osvetlitve. Gre tudi za naložbo v prihodnost, saj so svetilke primerne za upravljanje v okviru pametnega mesta. Hkrati s prenovo je nastal tudi urejen kataster občinske javne razsvetljave, zagotovljeno pa je tudi izvajanje energetskega monitoringa.

 

"

Dobili smo sodobno, ustrezno in energetsko varčno javno razsvetljavo, brez večjih začetnih finančnih vložkov. Podjetje Interenergo se je pokazal kot korekten in strokoven zasebni partner, ki je pri izvedbi projekta upošteval naše želje. Učinkovito sodelovanje.

 

Matej Živec, Svetovalec za gospodarsko javno službo
 

"