interEnergo Logo - Link to homepage

Občina Pivka

Področje tehnične rešitve

razsvetljava

Vrsta rešitve

učinkovita zunanja LED razsvetljava

Letni prihranek energije

600 MWh

O projektu

V Pivki smo prenovili celotno javno razsvetljavo in tako poenotili standard osvetlitve v celotni občini. Pri prenovi smo posebno pozornost namenili tudi osvetlitvi sakralnih objektov in objektov kulturne dediščine. Zastarele, neučinkovite in okoljsko obremenjujoče obstoječe svetilke smo zamenjali s 1.250 LED svetilkami, ki s samodejnim prilagajanjem zagotavljajo optimalno osvetlitev javnih površin. Nove svetilke so zmanjšale tudi svetlobno onesnaževanje v lokalnem okolju. Občina sedaj prihrani  pri stroških vzdrževanja, saj ga pri novi razsvetljavi skoraj da ni. Enkratna celovita prenova razsvetljave pa za občino predstavlja bolj ekonomičen način prenove. V sklopu projekta je občina pridobila tudi ureditev katastra svetilk in izvajanje energetskega monitoringa.