interEnergo Logo - Link to homepage

Središka 4

Področje tehnične rešitve

Proizvodnja toplote

Vrsta rešitve

Plinski kotli

Letni prihranek energije

94 MWh

O projektu

Za poslovni objekt na Središki ulici v Ljubljani, ki je bil priklopljen na toplovodno omrežje, smo izvedli tehnično zahteven lasten ogrevalni vir s plinskimi kotli. Na vrhu stavbe smo uredili kotlovnico s plinskimi kondenzacijskimi kotli in inštalirali kompleksen plinski in cevni razvod.

Podjetja, ki uporabljajo poslovne prostore, imajo sedaj možnost določitve urnikov ogrevanja glede na delovni čas uporabe objekta s pomočjo nadzornega sistema. Z naložbo pa so si uporabniki znižali stroške ogrevanja in z izbiro novega energenta postali okolju bolj prijazni.