interEnergo Logo - Link to homepage

V partnerstvu proti ELAN-ovemu zelenemu prehodu

21 | november 2023
Interenergo je v sodelovanju s slovenskim podjetjem Elan uspešno zaključil dva nova projekta zelene preobrazbe, s čemer je okrepil že bogat portfelj trajnostnih projektov obeh podjetij.

Novi solarni paneli z nazivno močjo 1,8 MW, ki so bile na strehe proizvodnih enot podjetja nameščene v letu 2023, bodo pomembno prispevale k doseganju ciljev električne samooskrbe podjetja. Dodatnih 4.500 sončnih panelov z že nameščenimi 2.500 paneli pokriva kar 15.000 m2 streh, proizvedena elektrika pa bo zagotavljala približno tretjino Elanovih potreb po električni energiji. Novonameščeni paneli bodo tako podjetju zagotovili letni prihranek energije v višini 1824 MWh, pridobitev pa bo pozitivno vplivala tudi na zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida, te naj bi se na letni ravni namreč zmanjšale za več kot 850 t.

Pomemben korak Elana na poti zelenega prehoda predstavlja tudi zagon novega biomasnega kotla. Nova kurilna naprava na lesno biomaso, ki jo je Interenergo uspešno namestil v istem letu, bo Elanu omogočila, da v svoje delovanje vključi še en obnovljivi vir — biomaso ter z uporabo lesnih ostankov iz proizvodnje upošteva princip krožnega gospodarstva. Zamenjava starega in neučinkovitega sistema bo hkrati omogočila povečanje energetske učinkovitosti ogrevalnega sistema.

         

Omenjena projekta sta le del večletnega sodelovanja dveh podjetji. Skozi partnerstvo, ki se je začelo leta 2018 s prenovo razsvetljave v eni proizvodni hali, smo do danes izvedli kar osem skupnih projektov. Po prvem uspešnem projektu nam je Elan zaupal obnovo razsvetljave v treh dodatnih halah, prenovo hladilnega sistema ter namestitev sončne elektrarne za proizvodnjo električne energije. Prva faza postavitve solarnih panelov v letu 2022 je predstavljala ključen prvi korak k doseganju samooskrbe z elektriko iz obnovljivih virov energije. Poleg tega je prva faza postavljenih panelov z nazivno močjo 1 MW omogočila letni prihranek energije v višini 1060 MWh ter zmanjšanje emisij CO2 za kar 500 t.  

Vsi projekti so izvedeni po modelu energetskega pogodbeništva, kar ELAN-u zagotavlja, da svoja sredstva in energijo lahko usmeri v osnovno dejavnost, dokler Interenergo investira in skrbi za delovanje in vzdrževanje nameščenih energetskih sistemov. Več o energetskem pogodbeništvu lahko preberete tukaj. Poleg trajnostne preobrazbe ELANa so vsi projekti izboljšali tudi delovne pogoje in zadovoljstvo zaposlenih, zanesljivost in učinkovitost sistemov, podjetju pa so doprinesli tudi pomembne ekonomske in energetske prihranke.

Cookiezustimmung zu "Präferenzen" ist nicht vorhanden, Video kann nicht dargestellt werden!
Jetzt zustimmen

Ponosni smo, da se je Elan, eno izmed vodilnih podjetij na področju trajnosti in športa v Sloveniji, odločil, da nam zaupa izvedbo projektov, ki podpirajo doseganje njihovih zastavljenih trajnostnih ciljev. O tem, kako in zakaj je ustvarjeno sodelovanje pomembno, je spregovoril tudi direktor družbe Blaž Šterk:

“Podjetje ELAN simbolizira inovativnost, usmerjenost k naravi, aktivnost. To so vrednote, ki so lastne tudi kulturi Interenerga. Zato smo še bolj ponosni, da so nam zaupali kar osem projektov v procesu njihove zelene preobrazbe. Dosegli smo vse ambiciozno zastavljene cilje, rezultati projektov pa prinašajo pomembne prihranke energije in izpustov CO2”

V kolikšni meri se v Elanu zavedajo pomena tega, kar skupaj počnemo, ter kako pomembno je, da ima podjetje izkušenega partnerja pri zasledovanju trajnostnih ciljev, je opisal direktor zimsko-športne divizije in podpredsednik skupine Elan, Leon Korošec:

“Trajnostni razvoj v Elanu postavljamo zelo visoko, med najpomembnejšimi cilji pa je zmanjševanje ogljičnega odtisa. Gre za zelo ambiciozen cilj in takšen prehod je bistveno lažje in hitreje narediti v partnerstvu, kot če se podjetje tega loteva samo. Veseli in ponosni smo da sodelujemo z izkušenim partnerjem, podjetjem Interenergo, ki zelo dobro razume naše energetske želje ter se s svojo ponudbo zelo dobro prilagaja našim zmožnostim in potrebam.”

Več o naših preteklih izvedenih projektih lahko preberete tukaj.