interEnergo Logo - Link to homepage

Nadaljujemo s podpiranjem naložb v obnovljive vire energije preko PPA

31 | oktober 2023


Pogodbe za električno energijo (ang. PPA) so ključno orodje, ki zagotavlja gotovost izvora, nakupa in cene različnim deležnikom v sektorju obnovljivih virov, od proizvajalcev obnovljive energije in vlagateljev, vse do podjetij, ki zeleno električno energijo uporabljajo. Pogodbe hkrati predstavljajo tudi pomemben mejnik za družbo pri doseganju ciljev neto ničelnih emisij, saj podpirajo nadaljni razvoj projektov OVE. V preteklih letih smo priča izjemnemu razvoju trga PPA. Leto 2023 naj bi bilo na tem področju v Evropski uniji rekordno, podjetja naj bi namreč sklenila za 7,8 GW novih pogodb o obnovljivi energiji.

V skupini Interenergo smo ponosni na naš doprinos k razvoju PPA v Evropi. Trenutno smo osredotočeni na projekte v jugovzhodni Evropi (JVE).  To se odraža tudi pri našem zadnjem projektu, in sicer pri sklenitvi dolgoročnega partnerstva z investitorjem in razvijalcem projektov v OVE, podjetjem Rudis d.o.o. iz Trbovelj. V oktobru 2023 je Rudis oziroma njihova podružnica v Srbiji, Balkan Electric, zagnal svojo prvo vetrno elektrarno v Srbiji z nazivno močjo 9,9 MW. Interenergo pa bo, na podlagi sklenjenega partnerstva, odgovoren za napovedovanje proizvodnje ter odkup vse proizvedene električne energije, ki naj bi na letni ravni dosegla okoli 30 GWh.

Z uporabo naše razvejane trgovalne infrastrukture, lastnih analitičnih modelov, znanjem in izkušnjami, omogočamo našim partnerjem dostop do evropskega veleprodajnega trga električne energije. Partnerjem tako zagotavljamo varnost in stabilnost pri razvoju energetskih projektov, pri čemer utrjujemo svojo zavezanost trajnostnim in obnovljivim energetskim rešitvam.